ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
...

Firma: Rouslemot s.r.o., Sídliště Sport 791, 798 41 Kostelec na Hané - IČ 05488419

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste naším zákazníkem, dodavatelem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme firma Rouslemot s.r.o., Sídliště Sport 791, 798 41 Kostelec na Hané — IČ 05488419, provozující hostinské a ubytovací služby. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme také případné další zpracovatele.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Můžete nás kontaktovat na telefonních číslech 776 808 000 nebo 776 808 808, nebo na e-mail info@motorestbonaparte.cz

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako Správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy :

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především
plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo oprávněného zájmu, případně i souhlasu.
• plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně
osobních údajů a GDPR.

ÚČET, ROZSAH A PRÁVNÍ TITUL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů, resp. Pro tyto účely :

Plnění rozsahu objednaných výrobků nebo služeb
Vstupujete-li s námi do obchodního vztahu, potřebujeme vaše fakturační údaje nezbytně k tomu, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing — zaslání newsletterů
Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail, jméno evidujeme pro potřeby rozesílání a optimalizace přímého marketingu.

Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 6 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 6 let od jeho udělení.

V obou případech mažete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu
k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí
a jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme Sami a nepotřebujeme k nim třetí strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb zpracovatele - účetní služby , který se na dané zpracování specializuje a je v souladu
s GDPR.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v rámci Evropské unie a nejsou mimo Evropskou Unii předávána.

VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@motorestbonaparte.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému
i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články i produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

MLČENLIVOST

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

 

 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018